Wymagania sklepu QShop

Wymagania dotyczące aplikacji QShop
Strona główna / wymagania QShop
Zamów oprogramowanie
Informacje techniczne
Wymagane PHP
Wymagany system operacyjny

Wymagania sklepu QShop


Wymaganie dotyczące aplikacji można podzielić na dwie części.
1) Wymagania serwera webowego :
Sklep QShop wymaga do prawidłowego działania
- Serwera Linux w najlepiej najnowszej wersji
- Oprogramowania PHP w wersji 7.4.0 lub nowszej
- Bazy danych MySQL w wersji 5.7.28 lub nowszej
- Włączonych rozszerzeń dla PHP (curl, soap, xmlrpc, gd2)
- Ustawień (allow_url_fopen, upload_max_filesize = 8 M)

Przy spełnieniu tych wymagań, aplikacja będzie działać poprawnie.

2) Wymagania serwera bazodanowego dla aplikacji Subiekt GT lub ERP Navireo lub WF-MAG :
- Serwer MSSQL w wersji 2012 lub nowszej
- System operacyjny Windows dowolny
- Zainstalowany Microsfot .Net Framework w wersji najlepiej najnowszej

Przy spełnieniu tych wymagań, aplikacje QShop Updater, QShop Navireo, QShop Plus, QShop Bridge, QShop Supporter będą działać poprawnie.

  • Dane kontaktowe
  • Visual Technologies
  • ul.Czeska 11c/3
  • 73-110 Stargard, NIP:8541944053
  • E-mail : qshop(at)qshop.com.pl
  • Telefon : +48 60 213 72 06
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe