Kliknij tutaj aby przejść‡ na stronę™ główną… Kliknij tutaj aby zobaczyć sklep demo, lub założyć własne demo - za darmo na 14 dni ! Kliknij tutaj aby zapoznać się ze szczegółowym opisem programu Kliknij tutaj aby poznać funkcje programu Kliknij tutaj aby zobaczyć zrealizowane przez nas projekty sklepów oraz przeczytać opinie o programie Kliknij tutaj aby zapoznać się z cennikiem Kliknij tutaj aby zapoznać się z dostępnymi rodzajami designów dla naszego programu Kliknij tutaj aby zapoznać się z tematami pomocy dotyczącymi obsługi programu Kliknij tutaj aby się z nami skontaktować
Kliknij tutaj aby zamówić oprogramowanie
Jesteś tutaj : Strona główna -> Newsy
Wszystkie newsy
Przeglądaj wszystkie

Wszystkie newsy - 2017 rok
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpnień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Wszystkie newsy - 2016 rok
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpnień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Moduł predykcji przeglądania towarów - na sieciach neuronowych

04 02 2013

Do systemu włączono moduł predykcji oparty na sieciach neuronowych (sztuczna inteligencja)
Pakiet działa w przypadku aktywacji modułu obsługi o nazwie "Super oferta"
Pierwszy z uruchamianych modułów pakietu predykcji to predykcja przeglądania towarów.

Cel : Nakierowywanie użytkowników na odpowiednie towary z odpowiednich przedziałów cenowych oraz z odpowiednich grup towarowych.

1. Źródła danych
Podczas przeglądania karty towarowej zostaje zapamiętane, jaki adres IP przegląda kartę oraz parametry towaru – z jakiej jest kategorii towarowej oraz jaką posiada cenę.

2. Zasady zbierania i analizy danych
- Odwiedzane karty towarowe z zakresu cenowego np.: od 100-500zł powodują wywołanie reakcji obliczenia ceny średniej odwiedzanych kart, zapamiętania ceny maksymalnej oraz minimalnej
- Towary są grupowane w odniesieniu do kategorii towarowych, tak więc w różnych lokalizacjach mogą występować różne prezentowane towary.

3. Analiza wstępna
Po odwiedzeniu minimum 3 kart towarowych, można wstępnie określić jakich towarów szuka użytkownik i dokonać wstępnego określenia szukanego asortymentu. Jako zakres cenowy zostaje przyjęta cena z zakresu pomiędzy ceną średnią a ceną maksymalną.
Po uzyskaniu towarów odpowiadających zadanym kryteriom zostają wstępne ustalone towary do wyświetlenia metodą losową , począwszy od towarów których cena odpowiada bliżej cenie średniej z ustalonego kryterium. Wszystkie towary są prezentowane są z odpowiednich grup towarowych.

Kiedy system zna już wstępnie jakich towarów szuka użytkownik, przystępuje do przeprowadzenia testu podsuwając użytkownikowi towar który go może zainteresować – do 10 wyświetleń w module o nazwie „Super oferta”. Kliknięcie w taki towar będzie sygnałem o tym, że predykcja odniosła skutek. Brak kliknięcia, spowoduje oznaczenia wybranego towaru jako nieskutecznego i wywołanie procedury ponownego określenia towarów do prezentacji.

4. Analiza właściwa
Ponowne określenie towaru do przedstawienia bazuje na relacji oglądanych wcześniej towarów i ich przypisaniach do grup towarowych. O parametrze cenowym decydują dane z predykcji wstępnej. Kiedy nastąpiły kliknięcia w towar prezentowany wcześniej - jako parametr cenowy przyjmuje się zakresy z poprzedniej predykcji. Kiedy kliknięć nie było zakresem cenowym, będzie zakres pomiędzy ceną średnią a najniższą ceną towaru z danej kategorii. Predykcja właściwa ma na celu podsunięcie towaru na belce o nazwie „Super oferta” - towar będzie wyświetlany do 20 razy i kliknięcie w niego spowoduje ponowne uruchomienie modułu obliczeń predykcji.
Brak kliknięcia spowoduje oznaczenie towaru jako tego którego użytkownik nie poszukuje i uruchomienie modułu przeliczeń od początku. Ponowne uruchomienie modułu bazuje na predykcji wstępnej.

5. Wyświetlanie główne
Po dokonaniu pomiarów prezentacji oraz wyświetleń towarów w oknie modułu bocznego o nazwie „Super oferta” system generuje towary do wyświetlenia w środkowej części serwisu nad listami towarowymi. Będą tam prezentowane towary, które nie były kliknięte w analizie właściwej oraz te które tworzą powiązania zakupowe z klikniętymi towarami.
Towary prezentowane w tym module będą wyświetlane po 30 razy bez zwracania uwagi na grupy


Przedstawione informacje są dostępne także w panelu zarządzania sklepem w dziale Pomoc -> Aktualizacje. Wszelkie publikowane newsy dotyczą informacji o nowościach w platformie QShop.

Copyright 2005 - 2016
Qshop - All rights reserved

Tel : (60) 21-37-206
E-mail : qshop@qshop.com.pl

Kliknij tutaj aby się dowiedzieć więcej o programie afiliacyjnym
Kliknij tutaj aby zapisać adres email do newslettera