Wiadomości QShop

Nowy program Eksporter
Strona główna / Newsy

Nowy program Eksporter

15 05 2019
Wprowadzamy nowy program do zarządzania danymi w Subiekt GT oraz ERP Navireo. Eksporter bo o nim mowa umożliwia zarządzanie ofertą towarową w programie księgowym Subiekt GT lub ERP Navireo w sposób do tej pory nieosiągalny.
Podstawowe funkcje programu:
- Podgląd asortymentu z podziałem na grupy, cechy, producenta, dostawcy, stanie minimalnym
- Graficzny podgląd stanów minimalnych
- Skalowanie zdjęć w Subiekcie GT lub ERP Navireo
- Moduł statystyk pakowań paczek z obsługą pracowników
- Zmniejszanie bazy Subiekta GT lub ERP Navireo poprzez pomniejszanie zdjęćRys.1) Widok okna programu Eksporter

Eksport do plików XML
Jeżeli szukasz programu który potrafi wyeksportować wybrane produkty do pliku XML i wysłać go na serwer FTP, to "Eksporter" spełni twoje oczekiwania
Podstawowe funkcje modułu eksportu danych :
- Obsługa szablonów eksportu danych
- Eksport danych do pliku XML z dodanego szablonu z wyborem rodzaju danych, magazynu, zdjęć, rodzaju prezentacji stanów magazynowych
- Wybór poziomu cenowego
- Eksport zdjęć z Subiekta GT lub ERP Navireo i dowiazanie ich do pliku XML i wgranie na serwer FTP
- Wybór interwału generowania pliku XML na serwer FTP

Dane są eksportowane do pliku XML opracowanego przez naszą firmę standardu SOF (Storage Open Format). Format ten posiada w eksporcie rozbite stany magazynowe na wybrane magazyny w odniesieniu do każdej pozycji towarowej która jest wybrana w skrócie.

Pomniejszanie zdjęć
Moduł pomniejszania zdjęć które jest dostępny w programie posiada następujące funkcje:
- Pomniejszanie zdjęć w Subiekt GT i ERP Navireo w formacie jpg, png, bmp do podanego dowolnego rozmiaru
- Zapis oryginalnych zdjęć do katalogu chronionego
- Nadpisanie zdjęć w Subiekcie GT lub ERP Navireo
- Opcja przywracania zdjęć oryginalnych do kartotek towarowych
Zdjęcia które są dostępne w kartotekach w momencie skalowania będą zapisane w katalogu chronionym z którego możemy w dowolnym momencie przywrócić zdjęcia do kartotek w programie księgowym. Dzięki zastosowaniu tego modułu uzyskamy efekt zmniejszenia wielkości bazy!

Statystyki pracowników
Zaawansowany moduł tworzenia statystyk pozwoli tobie sprawdzać jak pracują twoi pracownicy pakujący paczki. Dodaliśmy do naszego programu funkcję która odczytuje z faktur / paraganów / dokumentów MM dane statystyczne.
Moduł ten posiada następujące funkcje:
- Wybór daty od [] do [] dla której mają być generowane statystyki
- Wybór magazynu dla którego mają być generowane statystyki
- Pomiar statystyk liczby zapakowanych rzecy do paczek
- Pomiar kwot zapakowanych przedmiotów w paczkach
- Ranking pracowników (miejsca posortowane do liczby spakowanych przedmiotów oraz kwot)
- Eksport danych statystycznych do pliku CSV
- Korekta dni pracy dla wybranego pracownika
Jak to działa?
W każdym dokumencie finansowym który jest wystawiany wystarczy wpisać w polu uwagi symbol pracownika / liczba towarów w paczce
1) Każdy z pracowników ma nadany swój numer np : S01.
2) Pracownik pakuje paczkę i drukuje fakturę VAT - przed wydrukowaniem wprowadza do faktury do pola uwagi swój symbol / liczbę towarów w paczce ,np : S01/10
3) Pracownik drukuje fakturę, wkłada do paczki i przechodzi do kolejnego zamówienia
4) Pod koniec dnia administrator włącza eksportera, wprowadza w opcje statystyczne symbol pracownika (tylko za pierwszym razem) i klika prawym klawiszem myszy na szary pasek programu wybierając opcję "Analiza statystyczna"
5) Program wyświetli okno z wyborem daty i magazynu - po potwierdzeniu nastąpi wygenerowane danych staytystycznych
Pracowników może być nieskończenie wielu. Program analizuje dokumenty takie jak:
- Faktury VAT
- Paragony
- Dokumenty MM

Program jest dostępny na stronie https://vt-s.com/eksporter.html


Przedstawione informacje są dostępne także w panelu zarządzania sklepem w dziale Pomoc -> Aktualizacje. Wszelkie publikowane newsy dotyczą informacji o nowościach w platformie QShop.
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe