Wiadomości QShop

Kredyt kupiecki - zmiany
Strona główna / Newsy

Kredyt kupiecki - zmiany

08 04 2019
Wprowadzono zmianę do systemu sklepu do modułu zakupowego. Moduł został zmodyfikowany i zyskał opcję aktualizacji na żywo danych z programów księgowych oraz opcję blokady zakupów w przypadku przekroczenia limitu kredytowego.

Podstawowe funkcje
- Informacyjna o wysokości kredytu
- Blokowania transakcji po przekroczeniu limitu salda debetowego
- Wymiana danych pomiędzy programami księgowymi
- Funkcja żądania przez kontrahenta zwiększenia dostępnego limitu z opcją powiadamiania opiekuna kontrahenta

Obsługa po stronie kontrahenta
Kontrahent po zalogowaniu do koszyka, w kroku numer 2 może zobaczyć przyznany jemu limit kredytowy wraz z pozostałymi danymi odnośnie płatności.

1. Pierwsze wejście do drugiego kroku koszyka powoduje wysłanie do synchronizatora programu księgowego sygnału do aktualizacji kartoteki (Należy zaznaczyć że kontrahent musi być wcześniej wpisany do programu księgowego)
2. Po otrzymaniu danych zostaną one zaktualizowane automatycznie i wyświetlone. W przypadku przekroczenia limitu kredytowego, transakcja zostanie zablokowana.
3. Po otrzymaniu danych kontrahent może dokończyć transakcję.

Zlecenie aktualizacji danych jest w drugim kroku koszyka wysyłane do synchronizatora tylko jeden raz.
Kontrahent może wysłać do opiekuna zamówienia prośbę o zwiększenie limitu kredytowego. Opiekun otrzyma e-mail i po wejściu do sekcji administracyjnej na dashbordzie zobaczy "Konta z prośbą o zwiększenie wartości kredytu"
Konta będą posiadały opcję wyboru czy opiekun się zgadza na wykonanie tej operacji czy ją odrzuca.

Postępowanie w przypadku integracji z programem księgowym - zgoda na podniesienie limitu :
1. Kontrahent wysyła prośbę o zwiększenie limitu
2. Odebranie e-maila
3. Wejście do programu księgowego i zmiana limitu kredytowego
4. Wejście do panelu sterowania na dashbord i akceptacja poprzez wybór "Prośba o większy limit kredytowy" na "limit zwiększony".

Po zmianie opcji na "limit zwiększony" synchronizator w ciągu 10 sekund dostanie komendę aktualizacji danych kontrahenta i dokona aktualizacji. Jeżeli kontrahent będzie w tym czasie w koszyku, dane odświeżą mu się automatycznie.

Postępowanie w przypadku integracji z programem księgowym - brak zgody na podniesienie limitu :
1. Kontrahent wysyła prośbę o zwiększenie limitu
2. Odebranie e-maila
3. Wejście do panelu sterowania na dashbord i wybranie opcji "Prośba o większy limit kredytowy" na "Odrzuć prośbę"

Zmiana jest obecnie dostępna dla ERP Navireo i będzie dostępna dla Subiekta GT.

Aktualizacja jest dostępna we wszystkich wersjach sklepów QShop
QShop.com.pl


Przedstawione informacje są dostępne także w panelu zarządzania sklepem w dziale Pomoc -> Aktualizacje. Wszelkie publikowane newsy dotyczą informacji o nowościach w platformie QShop.
Zapisz się do newslettera aby pozostać w kontakcie z naszą firmą i otrzymywać informacje odnośnie nowości na naszej platformie.
Gotowe